• Sagar Engineering Works

  We welcome you to our website.

 • Customer Satisfaction Is Our Motto

  We only try more & more for satisfy our customer's needs in each of our design.

 • Save Energy,Time & Manpower

  We made machines they have lowest power consumption saves time & Manpower as well.

About us


Sagar Engineering works Owner Mr.Prakash Sawant says..

मनोगत .....

मुळचा कारागिराचा पिंड असल्याने कुडाळ येथील औद्योगिक क्षेत्रात जागा घेऊन इंजीनियरिंग वर्कशॉप सुरु केला आणि गेल्या 4 ते 5 वर्षात फळ प्रक्रियेवर आधारित यंत्रे बनविण्याचा व्यवसाय सुरू केला. यामध्ये चांगला जम बसत गेला. त्यामध्ये नवीन नवीन व आधुनिक यंत्रसामुग्री बनविण्यात आली.

स्थानिकरीत्याच यंत्रसामुग्री मिळत असल्याने , स्थानिक फळांवर आधारित प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहू लागले. येथील कच्च्या मालाला मागणीही येऊ लागली व बेकार लोकाना काही प्रमाणात कामही मिळू लागले. शासनाने आर्थिक मदत, सवलती देऊन हातभार लावल्याने अजूनही यामध्ये उद्योजक उतरत आहेत.
वरील गोष्टींचा विचार करून आपणच अशा उद्योगासाठी लागणारे पदार्थ बनवण्याची कृती तसेच अश्या उद्योगासाठी लागणारे परवाने इत्यादींची माहिती संकलित करून तरुण उद्योजकांसमोर मांडीत आहे. आता उद्योजकांनी पुढे येऊन शासनाच्या सवलतीचा फायदा घेऊन स्वयंरोजगारीत होण्याची संधी दवडता नये. त्याचा लाभ स्थानिक लोकांनी घेतला पाहिजे.

Our products


Please Go Through Our Wide Range of Products to Serve You Better.

Product Specifications


Some of our products key features must keep in mind while comparison.

Sagar
Pulper

Get Quote 9422632838

 • 125 kgs.p.hr.
 • 1HP single phase motor
 • Food grade stainless steel
 • Available in three sizes

Kokam Cutting Machine

Get Quote 9422632838

 • 500/800 kgs.p.hr
 • 1HP single phase motor
 • Food grade stainless steel
 • 80% seed & juice collect

Cashew Crusher

Get Quote 9422632838

 • 1 tan Cashew crushed/ hr
 • OP1-Electric Motor
 • OP2-Kerosene Engine
 • Food grade stainless steel

Aonla Cutting Machine

Get Quote 9422632838

 • 300/350 kgs.p.hr
 • 1HP single phase motor
 • Food grade stainless steel
 • crush & seeds got seperated

Supari Cutting Machine

Get Quote 9422632838

 • 40 kg / hr
 • Shell removing machine
 • Strong Metal Body
 • Compact in Size

Sagar Electric Dryer

Get Quote 9422632838

 • 100 kg cashew nut
 • 1HP single phase motor
 • Food grade stainless steel
 • Used for drying purpose

Sagar Pulp Starer

Get Quote 9422632838

 • 100-300 ltrs
 • For pulp mixing purpose
 • Fit in small Place
 • Food grade stainless steel

Sagar Steam Kittle

Get Quote 9422632838

 • 150-250 ltrs
 • For boiling pulp
 • Food grade stainless steel
 • crush & seeds got seperated

Gallery


Mr.Prakash Sawant's Awards & Achievements

Contact Us


CUSTOMER'S SATISFACTION IS OUR MOTTO.

Drop us a message

Contact Info

M/s. SAGAR ENGINEERING WORKS

Address: PLOT NO-5, MIDC, Opposite Telephone Exchange,
Kudal, Dist-Sindhudurg, State- Maharashtra
Phone: +91 02362-223584/ 9422632838
Email: sagarsawant029@rediffmail.com
Website: www.sagarengineeringworks.com

Find Us On

# # #